czwartek, 22 grudnia 2011

Życzenia od CEP Ronda

Co się dzieje w projekcie?

Pomiędzy spotkaniem w Portugalii, a kolejnym w Wielkiej Brytanii komunikujemy się poprzez ITAAT Moodle - są one zresztą dostępna dla gości, zapraszamy.
Cały czas trwają prace nad stroną internetową projektu. Zbudowali ją w Wordpress Litwini, dając jej strukturę i pierwsze kluczowe informacje o projekcie. Strona prowadzona jest w języku komunikacji projektu, czyli angielskim i docelowo ma mieć - mniej lub bardziej - rozwinięte wersje narodowe.
Obecnie każdy z partnerów umieszcza tam swoje teksty, które następnie są tłumaczone przez pozostałych partnerów.
Drugi nurt naszych działań projektowych ukierunkowany jest na przygotowanie publikacji zwierającej wybór narzędzi Web 2.0 stosowanych w edukacji dorosłych.
Tu mamy opóźnienie, jako że jeszcze nie wszyscy partnerzy zadeklarowali, jakie narzędzia będą promować. Nasz wybór to generatory chmur wyrazowych i Lekcja jako składowa Moodle.
Jeszcze przed kolejnym spotkaniem powinniśmy ustalić strukturę publikacji, jej zawartość, no i zdecydować, kto będzie odpowiedzialny za całość.

poniedziałek, 10 października 2011

O czym rozmawialiśmy w Albuferii

Ostatecznie kolejność wystąpień została nieco zmodyfikowana. Dwa wystąpienia odnosiły się do tematyki poprzedniego seminarium, czyli technologii Web 2.0:
- Alicia przedstawiła serwis zakładkowy Diigo,
- Angela ePortfolio - koncept i przykład

Pozostali partnerzy zaprezentowali problematykę związaną z tablicami interaktywnymi, jednak nie używali tablicy jako narzędzia:

- Francesco przygotował dane na temat wykorzystania tablic interaktywnych we Włoszech,
- Mehmet omówił projekt Fatih, w ramach którego m.in. tablice interaktywne mają trafić do 60 tys. tureckich szkół,
- Jevgenija przedstawiła krótką teoretyczną informację na temat tablic interaktywnych i korzyści wynikających z ich stosowania w edukacji.

Nasza prezentacja była wyłomem w tym murze obaw i niechęci do tablicy jako nieznanego narzędzia. Mimo, że Portugalczycy (David - nauczyciel ze szkoły, w której ma siedzibę nasz partner) zaproponowali warsztat z wykorzystaniem tablicy, jednak jako zbyt krótki i przeładowany, pozostawił uczestników w przekonaniu, że tablica jest bardzo skomplikowanym narzędziem, poza osiągalnością dla zwykłego nauczyciela, który nie chce spędzać mnóstwa czasu na rozpracowanie jej możliwości i osiągnięcie biegłości w użytkowaniu. Choć - ze względu na brak czasu na zaznajomienie się z innym oprogramowaniem niż używane w MSCDN - wykorzystaliśmy tylko podstawowe funkcje tablicy, to jednak udało nam się przekonać partnerów, że to użyteczne narzędzie na dziś i na przyszłość. Nasze wystąpienie pt. Tablica interaktywna w edukacji dorosłych - wyzwania i perspektywy miało charakter warsztatowy. Odnosiło się do potencjalnych problemów i trudności związanych z użytkowaniem tablicy i sposobów ich rozwiązania, a także refleksji na temat zastosowania tablicy przez poszczególne instytucje partnerskie, w kontekście misji i wizji tych instytucji.

Ostatnie wystąpienie, Anglika Davida miało formę prezentacji multimedialnej, ale pokazywanej na tablicy interaktywnej z wykorzystaniem funkcji wywoływania slajdów. Dotyczyło przyszłości projektu, tj. Przewodnika dobrych praktyk. David poruszył kwestie związane z jakością produktów w projektach międzynarodowych. Był to wstęp do dyskusji na temat zawartości przewodnika, struktury, itp. Rozmawialiśmy również na temat platformy projektu, strony internetowej i kolejnych wizyt, w tym ostatniej - podsumowującej projekt w Polsce.

Preludium do kolejnej wizyty, tym razem w Anglii, stanowiło wystąpienie Andy'ego Gilesa, który zaprezentował kreator do tworzenia plakatów Comic Life oraz program generujący filmy na bazie zdjęć Crazy Talk.

czwartek, 29 września 2011

Tematyka seminarium

Seminarium w Portugalii ma na celu zbadanie korzyści wynikających z użycia tablic interaktywnych w procesach nauczania i uczenia się. Ponieważ większość partnerów nie używa tablicy interaktywnej, pojawiły się sugestie, aby z tego tematu zrezygnować i dalej kontynuować temat technologii Web 2.0. Ostatecznie uzgodniliśmy, że tematy wystąpień mogą być różne, natomiast tablica ma być środkiem dydaktycznym wykorzystanym podczas prezentacji. To rozwiązanie zostało zaproponowane przez nas i przyjęte przez wszystkich partnerów. Dobrym argumentem okazało się stwierdzenie, iż jesteśmy partnerstwem uczącym się i osoby, które nie miały dotąd do czynienia z tablicą, na sobie samych wypróbują ich działanie.
Nasza prezentacja będzie ostatnia, bo chcemy wykorzystać doświadczenia uczestników do analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń związanych z zastosowaniem tablicy interaktywnej w edukacji dorosłych.

Program spotkania

Poniedziałek, 3 października
Przyjazd uczestników do Albufeiry

Wtorek, 4 października
10h00 – Sesja wprowadzająca (powitanie w Ośrodku, przegląd programu)
10h30 - Wizyta w szkole; przerwa kawowa
11h00 - Dyskusja na temat projektu
13h00 - Lunch
Zwiedzanie Albufeiry
20h00 – Obiad (“O Sítio do Mário”)

Środa, 5 października
09h00 - Krótkie wprowadzenie do tematu Portugalia - Algarve - Albufeira - Lagos - Silves
9h30 - 10h15 - Prezentacja hiszpańska
10h15 - 11h00 – Prezentacja portugalska
11h00 - przerwa
11h15 - 12h00 - Prezentacja rumuńska
12h00 - 12h45- Prezentacja włoska
12h45 - 13h30 - Prezentacja turecka
Lunch
Wolne popołudnie
20h00 – Obiad (“7ª Onda”)

Czwartek, 6 października
Wycieczka po zachodniej części Algarve
9h00 - Wyjazd z hotelu (Aparthotel Paraíso de Albufeira) do Sagres, Lagos, Silves
12h30 - Wizyta w Ratuszu w Silves
13h00 - Lunch w “Quinta Pedagógica” (Silves)
15h00 - 17h00 – Zwiedzanie Silves
17h00 - Powrót do Albufeiry
20h00 – Wyjazd z “Aparthotel Paraíso de Albufeira” do Armação de Pêra (Obiad i fado)

Piątek, 7 października
9h00 - 9h45 - Prezentacja brytyjska
9h45 - 10h30 - Prezentacja litewska
10h15 - Przerwa
10h30 - 11h15 - Prezentacja polska
11h30 - Spotkanie z władzami Albufeiry w Ratuszu
12h30 - 13h30 - Lunch
13h30 - 15h15 - Ewaluacja, dyskusja o projekcie, wręczenie certyfikatów
15h30 - Wyjazd do Zoomarine
17h30 - Powrót do Albufeiry
20h00 - Obiad pożegnalny

Sobota, 8 października
Podróż do domu

środa, 28 września 2011

Przed wizytą

Za kilka dni rozpoczyna się spotkanie partnerów w Portugalii. Miejsce tego spotkania jest z naszego punktu widzenia dość odległe. Czekają nas dwie przesiadki (Mediolan i Lizbona tam, Lizbona i Monachium z powrotem), bo tak było najtaniej dostać się do położonego na południowym wybrzeżu Faro, skąd tylko 40 km do siedziby naszego partnera.

Wyświetl większą mapę
Albufeira usytuowana jest amfiteatralnie w malowniczej zatoce, słynącej ze wspaniale przez naturę ukształtowanych klifów. W ciągu ostatnich lat stała się jednym z największych ośrodków turystycznych prowincji Algarve. Mimo tłumów turystów i hotelowej infrastruktury, zachowała w części starego miasta oryginalny mauretański charakter. Dominują tam białe domki, strome wąskie uliczki z niezliczoną ilością kawiarni i sklepów.

środa, 14 września 2011

Długie wakacje

To pierwszy wpis na blogu ITAAT po wakacjach. Nie znaczy to jednak, że nic się nie działo. Kontakty z partnerami rzeczywiście osłabły, ale były niezbędne ze względu na perspektywę kolejnego spotkania bezpośredniego.
Zgodnie z harmonogramem projektu odbędzie się ono w Portugalii, a gospodarzem tym razem będzie Filomena, dyrektorka Centro de Formação de Associação de Escolas dos Concelhos de Albufeira, Lagoa e Silves .
Szczegóły wizyty są jeszcze uzgadniane. MSCDN będzie reprezentowane przez koordynatorkę projektu oraz Jerzego Kopańskiego. Polska delegacja przebywać będzie w Portugalii od 3go do 8go października.

wtorek, 21 czerwca 2011

Na półmetku

Oto opis działań i rezultatów projektu ITAAT po pierwszym roku jego realizacji:

Partnerzy, z których większość nie miała wcześniej ze sobą kontaktów bezpośrednich, w czasie pierwszego roku realizacji projektu spotkali się czterokrotnie. Dla nas były to wizyty wyjazdowe. Każda z nich obejmowała seminarium dotyczące zaplanowanego we wniosku tematu oraz komponent kulturowy w formie poznawania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu.

W trakcie seminariów omówiliśmy następujące tematy:
1. Systemy edukacyjne krajów partnerskich.Rola TIK w tych systemach. Prezentacja instytucji partnerskich.
2. Wykorzystanie TIK w zarządzaniu instytucjami partnerskimi, organizacji doskonalenia oraz w celach edukacyjnych.
3. Platforma Moodle jako narzędzie e-learningu.
4. Programy Web 2.0 (w tym blogi) stosowane w edukacji dorosłych i w instytucjach zaangażowanych w projekt.

Reprezentanci poszczególnych instytucji partnerskich przedstawili wcześniej przygotowane prezentacje na ww. tematy. Odbyły się również dyskusje mające na celu porównanie wyników włączenia TIK w zarządzanie i procesy nauczania - uczenia się u wszystkich partnerów.
Prowadzona była ewaluacja kształtująca - dokonywana przez instytucję brytyjską, każdorazowo po wizycie roboczej.

Nasze wspólne produkty to:
platforma Moodle - narzędzie komunikacji, miejsce wirtualnych spotkań i pracy nad projektem. Platforma administrowana jest przez instytucję hiszpańską, pełniącą w projekcie rolę koordynatora,
strona internetowa - prezentująca projekt i służąca rozpowszechnieniu jego rezultatów, administrowana przez Litwinów, uzupełniana przez wszystkich partnerów.
logo - zaprojektowane przez Rumunów, zaakceptowane przez wszystkich partnerów.

Polskim wkładem w realizację projektu jest było przygotowanie kwestionariusza do diagnozy wykorzystania TIK w instytucjach partnerskich i wykonania prezentacji na seminarium w Sanliurfie. W naszym przypadku kwestionariusz posłużył również do opracowania raportu na temat TIK w zarządzaniu i nauczaniu w MSCDN Wydział w Siedlcach (raport dostępny jest na blogu).
Informacje o projekcie po polsku rozpowszechniane są poprzez naszą stronę internetową (zakładka Projekty edukacyjne i Fotoreportaże).
Dodatkowo prowadzony jest ten blog, którego celem jest informowanie polskich uczestników projektu o projekcie, partnerach, krajach partnerskich, problematyce poszczególnych seminariów, produktach wypracowanych w projekcie oraz o kwestiach interkulturowych.
Drugi istotny cel bloga to promocja technologii Web 2.0. Dotychczas do tworzenia bloga wykorzystane zostały następujące programy: Blogger, Google Docs, Slideshare, You Tube, Podomatic, Picasa, Wallwisher, Jingle Planet, Survey Monkey, Voki, Tagxedo, Tagul, ImageChef oraz inne narzędzia, jak Hot Potatoes, czy Photo Story 3.

W ramach działań lokalnych w Siedlcach w dn. 16 i 21 czerwca odbyły się 8h warsztaty dla pracowników MSCDN poświęcone wykorzystaniu tablicy interaktywnej w edukacji dorosłych (i nie tylko).

W projekcie uczestniczą wszyscy pracownicy MSCDN Wydział w Siedlcach. Jak dotąd 13 osób wzięło udział w wizytach roboczych, z czego 9 to pracownicy MSCDN, a 4 - to nauczyciele ze szkół współpracujących z Wydziałem w Siedlcach. W przełożeniu na mobilności daje to liczbę 16 (koordynator brał udział we wszystkich wizytach). W ten sposób zrealizowany został dwuletni plan wyjazdów, jednak dzięki oszczędnemu gospodarowaniu środkami, mamy jeszcze fundusze na wyjazdy w drugim roku trwania projektu.

środa, 15 czerwca 2011

Nasza prezentacja w Targu Mures

Prezentacja oryginalna znajduje się na platformie projektu ITAAT, a TUTAJ jest jej polska wersja. Prezentacja będzie także dostępna na stronie projektu ITAAT. W wersji tekstowej wejdzie do produktu końcowego projektu, czyli "Przewodnika po dobrych praktykach w edukacji dorosłych". Stąd wszelkie uwagi i komentarze na jej temat mile są widziane.

czwartek, 9 czerwca 2011

Wrażenia z wizytyO swoich wrażeniach opowiada Basia Muszyńska (kliknij, aby wysłuchać nagrania).

Nagranie zostało sporządzone za pomocą programu Voki, prezentowanym przez Alicię na seminarium w Targu Mures. Alicia, najwyraźniej urzeczona możliwościami technologii Web 2.0, pokazywała też produkty wykonane za pomocą Glogstera, Issuu i Animoto.
Filomena mówiła o Google docs, a João o programach umożliwiających multiblogowanie, zaś David skupił się na ankietowaniu online (na przykładzie Survey Monkey). Jewgienija miała bardzo dobre wystąpienie na temat Facebooka i konkretnych planów, które jej instytucja wiąże z tym narzędziem. Mehmet i Augusta pokazali prezentacje ogólne odnoszące się do problematyki Web 2.0. W planie był też występ Angeli na temat e-portfolio, jednak nie doszedł do skutku.
Nasz pokaz był oczywiście o chmurach słów i aplikacjach, które służą do ich tworzenia, a także pomysłach na wykorzystanie chmur słów w edukacji dorosłych, z konkretnym przykładem w postaci tego bloga.
Sporą trudność - zważywszy na tematykę wystąpień - stanowił brak połączenia z Internetem w pierwszym dniu seminarium.

środa, 18 maja 2011

Goście w Targu Mures

Oto chmura z imionami gości wykonana w programie Tagul. Warto zarejestrować się w tym programie, bo ma on więcej funkcji niż inne kreatory chmur. Porównywalny jest tylko Tagxedo.


- Alicia Baena Cobos, Auxiliadora Gallardo Sepúlveda (Hiszpania)
- Jevgenija Liubimova (Litwa)
- Barbara Muszyńska, Iwona Moczydłowska (Polska)
- Filomena Rua, Isabel Flores, João Gomes (Portugalia)
- Mehmet Emin Usta, Kamil Balay, Mehmet Özbay, Miktat Kara, Mehdi Sezer (Turcja)
- David Evans (Wielka Brytania)
- Francesco Zuccarini & 5 innych osób, w tym zapewne Augusta Marconi, Antonio Cilli, Christina Frattini (Włochy)

Kraj naszego partnera

Rumunia jest fascynującym krajem. Ale czy znanym? Takich kościołów jak ten w Obcinele na Bukowinie jest więcej. Siedem jest na liście UNESCO.

Romania, Obcinele Bucovinei Mts.

Sprawdź swoją wiedzę o kraju naszego partnera rozwiązując krzyżówkę
w programie Hot Potatoes. Uwaga: Należy pobrać plik

wtorek, 17 maja 2011

Gospodarze

Rumuński partner - Fundatia Professional Centrul de limbi moderne działa od 1998 roku. Jest to niekomercyjna organizacja pozarządowa, której misją jest promowanie - poprzez szkolenia, kursy językowe i komputerowe - wysokiej jakości w edukacji, tolerancji i akceptacji międzykulturowej, uczenia się przez całe życie, praw człowieka, integracji społecznej, rozwoju zawodowego. Fundacja ma akredytację rumuńskiego Ministerstwa Edukacji. Jest członkiem stowarzyszonym krajowej (QUEST) i europejskiej (EQUALS) organizacji dbających o jakość kształcenia językowego. Główny element w strukturze Fundacji to szkoła językowa, oferująca kursy z języka angielskiego, włoskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Prowadzi też usługi tłumaczeniowe. FP ma w swoim dorobku realizację kilku projektów adresowanych do dorosłych, w tym dla kobiet z zakresu praw człowieka. Łącznie przeszkoliła ponad 2000 osób. Fundacja oferuje również specjalistyczne kursy metodyczne dla nauczycieli, mentorów i studentów uczelni językowych w zakresie kształcenia i doskonalenia. W instytucji pracuje 14 osób, głównie nauczycieli języków obcych, zatrudnianych w miarę potrzeb. Poznaliśmy już Angelę - szefową FP, anglistkę, Mironę - nauczycielkę języka angielskiego (była w Rondzie) oraz Liviu - informatyka (był w Kownie).
Siedziba Fundatia Professional mieści się w Targu Mures. To 150 tys. miasto leży w północnej części Rumunii, w znanym z legend o Drakuli Siedmiogrodzie (czyli Transylwanii). Jednak do zamku Księcia Drakuli nie jest zbyt blisko, więc nie ma w programie jego zwiedzania. TM zamieszkują nie tylko Rumuni, ale i Węgrzy.

Program

Angela, gospodyni najbliższego spotkania, przygotowała ciekawy program. Zgodnie z utartym już schematem wizyta trwa 5 dni, z czego dwa przeznaczone są na seminarium, jeden dzień na wycieczkę, a dwa na podróż do miejsca spotkania i z powrotem. Dla nas tym razem wizyta będzie o jeden dzień dłuższa, bo połączenie z Targu Mures, gdzie ma siedzibę nasz rumuński partner, nie jest zbyt wygodne: przesiadka w Monachium, lądowanie o północy w Cluj, które położone jest dwie godziny jazdy samochodem od TM. Wtorek przeznaczymy więc na dochodzenie do siebie po trudach podróży i zbieranie sił na aktywny udział we wszystkich zaplanowanych wydarzeniach (zobacz szczegółowy program wizyty).

piątek, 6 maja 2011

Wizyta robocza w Rumunii

Wkrótce wyjazd do Rumunii. Kto tym razem będzie reprezentował MSCDN? Odpowiedź na to pytanie uzyskasz układając poniższe puzzle wykonane za pomocą narzędzia Web 2.0 Jigsaw Planet.

środa, 4 maja 2011

Powtórka z Litwy, i nie tylko


Powyższe drzewko jest formą przypomnienia ostatniej wizyty, a jednocześnie zapowiedzią kolejnego etapu. Przygotowujemy się mianowicie do spotkania, na którym omawiane będą technologie Web 2.0 w nauczaniu dorosłych. I to właśnie jedno z takich narzędzi internetowych drugiej generacji pomogło mi stworzyć tę chmurę słów w postaci drzewka. Posłużyłam się programem Tagxedo, który w pełnej wersji jest jeszcze ciekawszy.
Wystarczy wpisać/wkleić tekst, a kreator internetowy utworzy w wybranym kolorze i kształcie obiekt. Można też wybrać kolor tła, jak i krój czcionki. Obok Tagxedo, popularny generator to Wordle. Oba pozwalają na drukowanie obiektów lub zapisywanie ich w galeriach w sieci. Tagxedo daje też możliwość eksportu w postaci pliku jpg.
Jak wykorzystać te "word clouds" w nauczaniu?

poniedziałek, 4 kwietnia 2011

O wizycie na Litwie

Gospodarze
„Globalios idėjos” to nieduża komercyjna firma szkoleniowa działająca na terenie całej Litwy. W ofercie ma przede wszystkim szkolenia z zakresu księgowości i technologii informacyjnych. Sporym zainteresowaniem cieszy się też nauka języka polskiego. Ofertę stacjonarną uzupełnia e-learning na platformie Moodle. Szkolenia, początkowo prowadzone własnymi siłami, obecnie najczęściej realizowane są przez ekspertów zewnętrznych. Siedziba „Globalios idėjos” mieści się w Kownie, a niedawno otwarto biuro w Wilnie.
Mimo, że firma funkcjonuje na rynku dopiero od 3 lat, rozwija się dynamicznie i zdążyła zrealizować kilka międzynarodowych projektów. To wynik przemyślanej strategii biznesowej oraz pracy wykwalifikowanej młodej kadry (średnia wieku 27 lat). Firmę założyły dwie przedsiębiorcze absolwentki Uniwersytetu w Kownie, Rasa Zilione i Loreta Golubevaite. Rasa, która jednocześnie pracuje na Uniwersytecie w Kownie i kończy pracę nad doktoratem, jest dyrektorem „Globalios idėjos”, natomiast Loreta jest dyrektorem handlowym. Mąż Rasy, Vaidas jest odpowiedzialny za kwestie informatyczne.
Koordynatorem projektu ITAAT jest Loreta, i to ona zajmowała się grupą partnerską w czasie wizyty, pełniąc funkcje prelegenta, organizatora i przewodnika oraz dzieląc z Rasą i Vaidasem funkcję współgospodarza spotkania. W ten sposób prawie niewidoczna dotąd w projekcie Loreta przejęła od Rasy pałeczkę osoby do kontaktu z partnerami, bo Rasę czeka kolejna życiowa rola, tj. matki bliźniaków.

Nasza delegacja
Ta wizyta była inna od poprzednich, przede wszystkim ze względu na wielkość naszej delegacji, która tym razem liczyła aż 8 członków. Mogliśmy sobie na to pozwolić ze względu na niedużą odległość dzielącą Siedlce i Kowno, i przez to możliwość wykorzystania mniejszej liczby noclegów i tańszego środka transportu, tj. służbowego minibusa. Wielogodzinna podróż upłynęła szybko, za sprawą miłego towarzystwa, wysokich umiejętności kierującego pojazdem p. Mirka oraz postoju na obiad w zajeździe za Suwałkami.

Przebieg wizyty
Pobyt w Kownie rozpoczęliśmy kolacją, na którą zaprosili nas gospodarze. Uczestniczyły w niej również Filomena i Isabel oraz Mehmet. Jeszcze przed północą powitaliśmy pozostałych partnerów (za wyjątkiem Włochów, którzy dołączyli do grupy dopiero w czwartek tłumacząc się nieświadomością zmian w programie polegających na rozszerzeniu części merytorycznej na środę).
Środa i czwartek upłynęły na zajęciach seminaryjnych, spacerze po Kownie i spotkaniu z przedstawicielami władz miasta oraz wspólnych posiłkach.
Spotkanie z władzami miasta trochę nas rozczarowało, bo nie pojawił się zapowiadany prezydent, ani nawet jego zastępca, tylko kierownik personalny. Na dodatek słabo wypadł, wygłaszając parę banalnych zdań z kartki po litewsku. Sytuację ratowała ładna młoda tłumaczka i komunikujący się po angielsku kierownik wydziału edukacji.
Piątek był dniem wycieczkowym - zwiedzaliśmy Troki i Wilno. Po obiedzie (czyli naszej kolacji) wyruszyliśmy w podróż powrotną do Polski i rano w sobotę byliśmy już w domu.

Seminarium
Głównym elementem wizyty było dwudniowe seminarium poświęcone wykorzystaniu Moodle w edukacji dorosłych. Odbyło się one w siedzibie głównej „Globalios idėjos”, położonej bardzo dogodnie dla uczestników, bo w budynku sąsiadującym z hotelem. Sesję wprowadzającą gospodarze zarezerwowali dla siebie: przedstawili instytucję, pracowników i swoją działalność. Kolejnym punktem w programie była prezentacja poświęcona historii i kulturze Litwy.
Seminarium udało się zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Wszyscy partnerzy potraktowali swoje wystąpienia bardzo poważnie i przygotowali się naprawdę solidnie. Ciekawa też okazała się sama koncepcja: każdy z partnerów wybrał wcześniej aspekt związany z wykorzystaniem platformy Moodle i przygotował praktyczną demonstrację w odniesieniu do swojego tematu. Najpierw informacje ogólne o platformie Moodle przedstawiła Alicia. Potem kolejno wystąpili:

- Antonio (poprzedzony krótkim wystąpieniem w wykonaniu Pepe), który mówił o kwestionariuszu
- Staszek (asysta – Kamil; tłumaczenie Piotrek); wprowadzenie Iwona - przedstawił składową lekcja
- Mehmet - skupił się na problematyce bezpieczeństwa na Moodle
- David - zademonstrował tworzenie baz danych
- Rasa (z udziałem Lorety)- omówiła zarządzanie użytkownikami
- Filomena - odniosła się do składowej warsztaty
- Angela (teoria) i Liviu (praktyka)- prezentowali quiz
- Francesco i Augusta - przedstawili raporty, zarządzanie kursem oraz wykorzystanie wideo.

Niektóre wystąpienia (Polska, Włochy, Litwa, Wielka Brytania) zbudowane były na bazie konkretnych doświadczeń instytucji z wykorzystania Moodle np. w kształceniu nauczycieli na uniwersytecie w Pescarze, czy też słuchaczy CKU w Siedlcach). Pozostali partnerzy wcześniej nie używali składowych, które podjęli się przedstawić, jednak mają zamiar ich wdrożenia. Oprócz teoretycznej - ze względu na fakt, iż Moodle nie jest wykorzystywane przez tureckiego partnera i w ogóle mało popularne - prezentacji Mehmeta oraz teoretycznego wstępu Angeli i prezentacji Filomeny w Prezi, wszyscy prelegenci pracowali na „żywym” Moodle odkrywając tajniki posługiwania się określoną składową, czy też mechanizmy związane z zarządzaniem kursami i użytkownikami na platformie.

Zwiedzanie
Środowy spacer po Kownie był przedłużeniem wcześniejszej prezentacji multimedialnej o Litwie, przedstawionej przez Loretę. Loreta była też naszym przewodnikiem w mieście zwracając naszą uwagę na mijane, istotne z punktu widzenia gospodarzy zabytki:

- Wielki Most Witolda (onegdaj noszący miano najdłuższego mostu na świecie, jako że łączył terytoria, na których używano różnych kalendarzy, wobec czego brzegi dzieliło aż 13 dni różnicy w czasie),
- położony na zalewanym przez Niemen nabrzeżu najstarszy kościół katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP tzw. Kościół Witolda,
- gotycki Dom Perkuna,
- Ratusz wraz z okalającym go placem,
- odbudowywany kowieński Zamek,
- pałac prezydencki – siedziba rządu Litwy w okresie międzywojennym.

Zarówno spacer, jak i wcześniejsza prezentacja uświadomiły nam istnienie znaczących różnic pomiędzy Polakami i Litwinami w przedstawianiu i ocenie faktów historycznych. Mimo tego, że nasza wiedza o przeszłości wyniesiona ze szkoły i mediów różni się, nie koncentrowaliśmy się na tym co nas dzieli, ale na naszych dobrych osobistych relacjach.

W prastarej stolicy Litwy Trokach profesjonalna przewodniczka oprowadziła naszą grupę po muzeum na Zamku malowniczo usytuowanym pośród jezior.
Pobyt w stolicy Litwy zaczęliśmy od odwiedzin biura "Globalios idėjos", a następnie przespacerowaliśmy się z Loretą po Starym Mieście: poczynając od Katedry i Wieży Giedymina, poprzez zespół gmachów Uniwersytetu Wileńskiego, Pałac Prezydencki i urokliwe uliczki. Odwiedziliśmy kaplicę Matki Bożej Ostrobramskiej, natomiast płomienisty gotyk Kościoła św. Anny podziwialiśmy jedynie z okien autobusu. Tak też udało się nam rzucić okiem na egzotyczną paradę z okazji Dnia Niepodległości Użuplo Res Publiki (tzw. Republiki Zarzecza).

Kultura
Gospodarze starannie dobrali miejsca i menu wspólnych posiłków; każdorazowo inna restauracja, raczej skromne, choć smaczne dania od przystawki w postaci sałatki, zupy, poprzez danie główne, na deserze, kawie/herbacie kończąc. Danie główne było do wyboru: ryba, kurczak bądź wieprzowina, co stanowiło ukłon w stronę Mehmeta. Środowy wieczór spędziliśmy w restauracji serwującej dania regionalne, kosztując m.in. gęstą zupę z grzybów podaną w chlebowej miseczce, Cepelinai, Kugelis, Vėdarai (kiszka ziemniaczana). Smaczny był również pożegnalny obiad w wileńskiej restauracji ”Joanos Carinovos smuklė” – wieprzowina była tym razem grillowana, a dodatkowo jeszcze podano pyszną kiełbasę na kapuście.
Brakowało tylko muzyki litewskiej, jednak gospodarze nadrobili to następnego wieczora z nawiązką. Uroczysta kolacja w hotelu wzbogacona została atrakcją w postaci występu zespołu folklorystycznego. Mimo, że była to grupa tylko 4-osobowa, główna śpiewaczka oczarowała nas mocnym głosem i nostalgicznymi pieśniami. Przede wszystkim jednak to zasługa dobrze przemyślanego programu przewidującego aktywny udział uczestników wieczoru, czyli nas. W mniej lub bardziej udany sposób imitowaliśmy kroki i figury ludowych tańców litewskich, bawiąc się przy tym doskonale, nieomal do utraty tchu.

środa, 30 marca 2011

Nasza prezentacja w Kownie

Staszek w akcji. Podczas interaktywnej prezentacji nauczył Piotrka obsługi Moodle, a sam poznał kilka angielskich słów, np. so-so. A Kamil cały czas wspierał.
Zainteresowanych tematem tj. wykorzystaniem jednej ze składowych Moodle - Lekcji zapraszam do zapoznania się z prezentacją Staszka Waberskiego.

wtorek, 29 marca 2011

Ale jaja!


Zgodnie z obietnicą daną Szefowej, Kamil sfotografował całą kolekcję tuż po przyjeździe do Kowna. Oto ona w całej krasie na parapecie okna w pokoju hotelu Magnus. Jutro przekażemy je partnerom z komentarzem, że to prezenty wykonane specjalnie na tę okazję przez pracowników naszego Wydziału. Ciekawe, czy rozpoznają, które jajo jest dla kogo!

Ruszamy w drogę!

Zwarci i gotowi. Nasza reprezentacja na parkingu w Łosicach.

piątek, 25 marca 2011

Moodle

Bohater naszego seminarium to Moodle.
Poszczególni partnerzy zaprezentują wykorzystanie jednej - wybranej przez siebie - składowej. I tak Portugalki zajmą się warsztatem, my - lekcją, Hiszpanie - kwestionariuszem, Anglik - bazą danych, Rumuni - quizem, a także wykorzystaniem platformy Moodle jako Intranetu. Litwini skupią się na problematyce zarządzania użytkownikami. Włosi zgłosili aż trzy tematy - zarządzanie kursem i statystyki ocen, praktyczne użycie Moodle w szkolnictwie wyższym oraz wideo na Moodle.

W imieniu naszej grupy wystąpi Staszek Waberski, który od pewnego czasu praktycznie wykorzystuje platformę do nauczania w siedleckim CKU.
Jego konsultantem technicznym jest Kamil Kołak, a tłumaczenie zapewni Piotrek Wyczółkowski.

Przedstawione przez partnerów przykłady wejdą w skład publikacji, która jest produktem końcowym projektu ITAAT.

Po wystąpieniach partnerów przewidziana jest dyskusja. To okazja, aby podzielić się sukcesami i porażkami, przedstawić problemy natury technicznej, metodycznej, psychologicznej, itp. z którymi się borykamy, i - być może - dowiedzieć się, jak je rozwiązać.

czwartek, 24 marca 2011

Uczestnicy wizyty roboczej na Litwie

W Kownie spotkają się delegacje poszczególnych partnerów:

brytyjska: David Evans
hiszpańska: Alicia Baena Cobos, Pepe Ropero Ropero, Antonio Montes Ruiz
portugalska: Filomena Rua, Isabel Flores
rumuńska: Angela Cotoara, Liviu Lechintan
turecka: Mehmet Emin Usta
włoska: Francesco Zuccarini, Christina, Augusta

polska: MSCDN - Iwona Moczydłowska, Marta Senenko-Lichograj, Kamil Kołak, Mirosław Puzia; goście MSCDN - Małgorzata Żuk (Gimnazjum w Starej Kornicy), Renata Tomczuk(Zespół Szkolno-Wychowawczy w Huszlewie), Stanisław Waberski (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach), Piotr Wyczółkowski (LO nr 1 w Łosicach)

litewska: Rasa Žilionė i jej pracownicy (zobacz tutaj)

Wizyta na Litwie

Kolejne spotkanie partnerów będzie mieć miejsce na Litwie w ostatnim tygodniu marca. Gospodarze zaprosili nas do Kowna, gdzie usytuowana jest siedziba główna litewskiego partnera. W programie wizyty przewidziane jest spotkanie z władzami miasta, zwiedzanie Kowna, a także Trok i Wilna (zobacz szczegółowy program wizyty). Jednak główny element spotkania stanowi seminarium, którego tematem jest "Moodle jako narzędzie wykorzystywane w procesie uczenia się".

Tym samym seminarium przyczyni się do realizacji jednego z celów szczegółowych projektu ITAAT, tj. zbadania e-learningu (poprzez porównanie sytuacji w instytucjach partnerskich) jako sposobu nauczania i uczenia się dorosłych.

Jeszcze raz SanliurfaFilm umieszczony jest na You Tube, a powstał ze zdjęć wykonanych w Turcji. Tworzenie takich multimedialnych opowieści umożliwia program Photo Story 3.

niedziela, 20 lutego 2011

Sanliurfa


Sanliurfa i okolice
Sanliurfa  jest miastem wielokulturowym –żyją tutaj razem Turcy, Kurdowie i Arabowie. Jest przede wszystkim miastem proroków (wielu zostało tutaj pochowanych), a trzy wielkie religie – judaizm, chrześcijaństwo i islam, mają tu swoje korzenie, związane z osobą Abrahama, który tutaj się urodził.

To miasto może pochwalić się  11,5 tys. historią. Mówi się, że jest najstarsze na świecie, pierwsze po Potopie. To stąd pochodzi ponoć najstarsza statuetka świata tzw. Statuetka z Balıklıgöl, a także tutaj dokonano największego odkrycia archeologicznego ostatnich lat – neolityczna świątynia na wzgórzu Göbekli oddalona jest  zaledwie 20km od miasta. Znaleźć tu można pozostałości wielu cywilizacji: Mezopotamii, Grecji, Rzymu, państw hellenistycznych, Persów, Bizancjum, Arabów, Turków Seldżuckich, krzyżowców, Turków Ottomańskich.

Słynne są zasoby miejscowego muzeum – klasyfikowanego na piątym miejscu  w rankingu tureckich muzeów, z powodu m.in. zachwyt wzbudzających mozaik.  Szczególnie znane są sceny polowania, w których występują królowe Amazonki.
Sanliurfa ma wiele zabytków, nam udało się zobaczyć tylko niektóre z nich:
  • Balikligol (tzw. Sadzawka Abrahama) wraz z otaczającym ją kompleksem świątynnym, źródłem Ayn Zeliha i grotą – miejscem narodzin Abrahama  – to wizytówka miasta, miejsce pielgrzymek z Turcji, Syrii i Iranu
  • IXw. zamek wzniesiony na antycznych ruinach (niestety oglądany przez nas jedynie z zewnątrz )
  • XVIw. gospoda Gümrük, w której piłyśmy kawę/herbatę  
  • bazar, a właściwie bazary, w tym 8 krytych i jeden podziemny ulokowane wokół gospody. Kupić tu można wszystko, w tym lokalne specjały, m.in. przyprawy ( w tym prawie czarne suszone papryki z Urfy), pistacje, ręcznej roboty miedziane naczynia, jedwabne i kaszmirowe szale.  
Nasza mała grupa wraz z Rasą z Litwy w pierwszy (nieoficjalny) dzień pobytu najpierw sama odkrywała uroki miasta, a potem z jednym z inspektorów, Ahmetem, który nie dość, że świetnie mówił po angielsku, to jeszcze okazało się, że w przeszłości był profesjonalnym przewodnikiem.

Poznałyśmy miejscowe legendy m.in. tę związaną z sadzawką Abrahama. Powstała ona, gdy król Nimrod skazał Abrahama na spalenie – ogień zamienił się w wodę, a drwa w karpie. Nikt w Sanliurfie nie śmie ich łowić, a tym bardziej jeść, bo oślepnie.

Inna legenda, a właściwie apokryf, dotyczy wizerunku z Edessy. Edessa to wcześniejsza hellenistyczna nazwa Sanliurfy. Władca Edessy król Agbar V uleczył się z trądu i podagry poprzez kontemplację oblicza Chrystusa, odciśniętego przez samego Chrystusa na chuście/ręczniku; sam nie mógł przybyć, aby uzdrowić władcę, ale przekazał tę chustę, a w liście zapewnił o opiece, jaką odtąd będzie otaczał Edessę.

Miejscowi mówią o mieście Urfa, bo przydomek Sanli, uzyskała dopiero niedawno, w 1984 r., dla upamiętnienia waleczności w walkach o niepodległość w 1920r.

Wśród wielu atrakcji, którą przygotowali gospodarze była całodniowa wycieczka do odległego o ponad 170 km miasta Mardin. To urokliwe miasto słynne jest ze starochrześcijańskich kościołów i klasztorów, w których językiem liturgii jest aramejski. Zwiedziliśmy klasztor Deyr ul- Zafaran, który przez stulecia był siedzibą patriarchatu ortodoksyjnego kościoła syryjskiego. Nazwa klasztoru – szafranowy nie jest przypadkowa – pochodzi od koloru kamienia, z którego został on i inne budynki w Mardin pobudowane. Domy usytuowane są tutaj jedne nad drugimi tak, że nie zabierają sobie światła, ani widoków na niekończące się mezopotamskie równiny. W Mardin zwiedzaliśmy także szkołę koraniczną - Kasimiye Medresa, po której przewodnikiem był nie byle kto, tylko turecki policjant, pasjonat historii. Zrobiliśmy zakupy w lokalnych sklepikach, m.in. lokalną specjał, czyli migdały w cukrze.

Zabrakło natomiast czasu na planowane wcześniej wycieczki do
  • Harran (gdzie powstał jeden z pierwszych na świecie uniwersytetów i gdzie do tej pory stoją niezwykłe domy w kształcie uli)
  • na wzgórze Göbekli.
W zamiana za to Turcy z dumą pokazali projekt GAP - tamę Atatürka i elektrownię. Zapora na rzece Eufrat - największa w Turcji, jest obecnie szóstą pod względem wielkości na świecie. Ma przywrócić tej ziemi żyzność, jaką miała w czasach, gdy stolicą Mezopotamii była właśnie Sanliurfa.

Gościnność 
Mówi się, że gościnność i szczodrość mieszkańcy Sanliurfy odziedziczyli po Abrahamie, cierpliwość po proroku Ayyubie, czyli Hiobie, a miłość i tolerancję po Chrystusie, który udzielił miastu błogosławieństwa.

Z lotniska GAP odebrał nas Mehmet, turecki koordynator. Mimo, że właśnie dowiedział się o śmierci swojego teścia, z pełnym zaangażowaniem pełnił rolę gospodarza, przekazując w drodze do hotelu aktualności i ciekawostki, np. zwracając uwagę, że właśnie jedziemy Jedwabnym Szlakiem. W hotelu przekazał nas pod opiekę kolegów: Yusufa, Ahmeta i Mohameda. W Rondzie grupa turecka z racji swojej wielkości (7 osób) i powszechnej nieznajomości języka angielskiego jawiła nam się dość obco, poza małym Ibrahimem, który cały czas nam towarzyszył i jako niepotykanie spokojne dziecko podbił nasze serca. Tym razem, choć Mehmet nie był obecny przez pierwsze dwa dni z powodu uroczystości pogrzebowych, nieomal tego nie odczuwaliśmy, bo dwóch inspektorów – Ahmet i Emir – było naszymi przewodnikami i tłumaczami. Gościnność gospodarzy przeszła nasze oczekiwania - począwszy od spotkania na lotnisku, poprzez rewelacyjne warunki hotelowe (pięciogwiazdkowy hotel Dedeman wyjątkowo dla nas tani), fundowane lunche i obiady, wycieczki, prezenty… Każdy uczestnik wizyty był traktowany specjalnie; na potrzeby niepełnosprawnej Brytyjki Ann Marie zawsze czekał samochód i wiele osób gotowych do transportowania jej w miejsca, normalnie niedostępne dla osób w jej kondycji.

Jedzenie 
Nasi gospodarze chcieli ugościć nas szczególnie, więc ciągle podawali najlepsze dania, tj. kebab i baklawę. Często dwa razy dziennie to samo. Począwszy od pierwszego tradycyjnego kebaba z ayranem na który zaprowadził nas Ahmet, poprzez  kolację po turecku z muzyką turecką i wijącymi się w takt  tej muzyki Evą, Alicią, Christiną i Augustą, zwieńczoną  Çiğköfte (tj. wyrabianą na oczach gości tradycyjną przystawką z pomidorów, cebuli, czosnku, cynamonu, kminku, pietruszki, soli, mięty pieprzowej, zmielonej pszenicy, suszonej czerwonej papryki i chudego mięsa), po lunch w Mardin, gdzie każdy mógł wybrać z karty danie dla siebie. Mnie szczególnie do gustu przypadł kebab jagnięcy z grillowanym bakłażanem i papryką i niesamowity ayran. Nasi tureccy partnerzy są muzułmanami, nie spożywają alkoholu. W tej kwestii dostosowaliśmy się do gospodarzy. Nie na darmo mówi się, że w obcym kraju należy jeść i pić to, co tubylcy. Kebab jagnięcy na ostro z ayranem - to moje smaczne wspomnienie  wizyty w Turcji. To co urzekło nas wszystkie, to zwyczaj podawania zawsze i wszędzie herbaty – dobrej, mocnej, w małych szklaneczkach o tulipanowatym kształcie.

Kraj kontrastów
Turcja już wcześniej, podczas mojego pierwszego pobytu oczarowała mnie swoją przebogatą kulturą i przyrodą. Teraz doszło jeszcze niezrównana gościnność, szczodrość i cierpliwość.
Te pozytywy przeważają w moim odbiorze kraju naszego partnera, choć obraz ten nie jest całkiem idealny, bo jest to kraj nadmiernych kontrastów, olbrzymich nierówności społecznych, nieakceptowanej przeze mnie podrzędnej roli kobiety, nadmiernego przywiązania do hierarchii. 
Na filmie tego nie widać, więc polecam wirtualną - przynajmniej na razie - podróż do Sanlirufy.

piątek, 18 lutego 2011

Z naszej podróży do Turcji przywiozłyśmy wiele wspomnień, obrazów, smaków i dźwięków. To nagranie zostało zarejestrowane przez Grażynę podczas spaceru w Sanliurfie:

Turcja 2011

Wizyta w Sanliurfie uwieczniona naszym obiektywem


Zdjęcia zamieszczone są na portalu Picasa.

środa, 16 lutego 2011

Wykorzystanie TIK w MSCDN Wydział w Siedlcach

Arkusz diagnostyczny posłużył do opracowania raportu na temat wykorzystania technologii w naszym Wydziale.

Wykorzystanie TIK w instytucjach partnerskich

Na seminarium w Sanliurfie partnerzy zobowiązali się przedstawić prezentację wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ich instytucji w obszarze zarządzania i nauczania. Podstawę tych prezentacji stanowił kwestionariusz diagnostyczny opracowany przez polskiego partnera.

poniedziałek, 24 stycznia 2011

Nasi partnerzy

Oto linki do stron internetowych naszych partnerów:

Centro Profesorado del Ronda - Hiszpania (Ronda)
Fundatia Professional - Rumunia (Targu Mures)
Centro de Formaçao de Associaçao de Escolas dos Concelhos de Albufeira - Portugalia (Albuferia)
DHE Solutions Ltd. - Wielka Brytania (Lancaster)
AB "Globalios idėjos" - Litwa (Kowno)
Integrated Services Engineering & Research - Włochy (Francavilla al Mare)
Directorate of National Education Chairman of Primary School Inspectors - Turcja (Şanlıurfa)

TIK w procesie nauczania

Zapraszam wszystkich pracowników merytorycznych Wydziału MSCDN w Siedlcach do wypełnienia ankiety
Kliknij tutaj
Pozyskane w ten sposób dane posłużą do opracowania diagnozy w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w naszej instytucji.

Program wizyty roboczej w Turcji

07-08/02/2011       poniedziałek - wtorek
Podróż do Sanliurfy - zakwaterowanie w Hotelu Dedeman

09/02/2011        środa
08:30 Przejście z hotelu do Inspektoratu
08:45 Powitanie w Inspektoracie
09:30 Otwarcie seminarium
09:40 prezentacja turecka
10:30 prezentacja hiszpańska
11:10 prezentacja rumuńska
11:50 prezentacja angielska
12:30 lunch
14:00 prezentacja litewska
15:00 Pokaz tureckich tańców folklorystycznych (Publiczne Centrum Edukacji)
15:30 Wycieczka do Balıkligol (słynna Sadzawka Abrahama) i zakupy
18:30 kolacja

10/02/2011         Czwartek
07:30 Wycieczka do miasta Mardin (zwiedzanie medresy Kasimiye, klasztoru Deyr’ul Umur, Wielkiego Meczetu, medresy Zinciriye; lunch i zakupy)
18:00 Powrót do Sanliurfy

11/02/2011           Piątek
08:45 przejście z hotelu do siedziby Inspektoratu
09:00 prezentacja portugalska
09:40 prezentacja włoska
10:20 prezentacja polska
11:00 ankieta
11:20 przerwa
11:30 dyskusja na temat projektu i następnych wizyt
14:00 lunch                                                                                
15:00 Wykopaliska w Gobeklitepe & Wycieczka do Harran
19:00 Uroczysta kolacja w hotelu Dedeman

12/02/2011           Sobota
Podróż powrotna do kraju