poniedziałek, 9 lipca 2012

Tworzenie quizów na platformie Moodle

Angela Cotoara z Rumunii, anglistka i jednocześnie właścicielka szkoły językowej,w artykule przygotowanym do "Przewodnika dobrych praktyk" zachęca do tworzenia quizów na platformie Moodle, aby wesprzeć nauczanie prowadzone systemem tradycyjnym.
Tłumaczenia tego artykułu podjęła się Zuzanna Polak. Wersja polska odbiega niekiedy od oryginalnego tekstu - zmiany dotyczą zrzutów ekranu w języku polskim oraz drobnych modyfikacji samego tekstu.