czwartek, 23 sierpnia 2012

Rezultaty projektu

Produkt projektu ITAAT dostępny jest na ISSUU w wersji językowej angielskiejPolska wersja językowa tej samej publikacji.Przewodnik jest zbiorem artykułów przygotowanych przez uczestników projektu. Jego celem jest przedstawienie serii narzędzi opartych na technologii informacyjnej i komunikacyjnej, i tym samym wsparcie osób i instytucji zainteresowanych innowacjami w edukacji dorosłych. Oprócz opisu narzędzia oraz instrukcji wprowadzającej do pracy z daną aplikacją, Przewodnik zawiera przykłady wykorzystania aplikacji w instytucjach partnerskich, a także omówienie korzyści i wyzwań z tym związanych.

Artykuły dotyczą wykorzystania Facebooka, wybranych składowych platformy edukacyjnej Moodle i Google Docs, kreatorów ankiet, chmur wyrazowych, interaktywnych plakatów i animacji. Autorzy prezentując konkretne aplikacje, wskazując również na inne, o takich samych bądź podobnych funkcjach.

Tematy omówione zostały tak aby, ułatwić czytelnikowi zrozumienie opisywanych narzędzi oraz wypróbowanie ich w prosty i niezaawansowany technicznie sposób.

Chociaż w centrum zainteresowania partnerstwa ITAAT było wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w kształceniu osób dorosłych, programy zaprezentowane w Poradniku z powodzeniem można stosować na wszystkich poziomach edukacyjnych.