środa, 3 października 2012

Nauczyciele współpracujący z MSCDN Wydział w Siedlcach otrzymali z rąk dyrektora, Grażyny Sobiczewskiej egzemplarze "Przewodnika Dobrych Praktyk", w którego powstanie wnieśli znaczący wkład. Uroczystość miała miejsce podczas konferencji Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kształceniu językowym

wtorek, 4 września 2012

czwartek, 23 sierpnia 2012

Rezultaty projektu

Produkt projektu ITAAT dostępny jest na ISSUU w wersji językowej angielskiejPolska wersja językowa tej samej publikacji.Przewodnik jest zbiorem artykułów przygotowanych przez uczestników projektu. Jego celem jest przedstawienie serii narzędzi opartych na technologii informacyjnej i komunikacyjnej, i tym samym wsparcie osób i instytucji zainteresowanych innowacjami w edukacji dorosłych. Oprócz opisu narzędzia oraz instrukcji wprowadzającej do pracy z daną aplikacją, Przewodnik zawiera przykłady wykorzystania aplikacji w instytucjach partnerskich, a także omówienie korzyści i wyzwań z tym związanych.

Artykuły dotyczą wykorzystania Facebooka, wybranych składowych platformy edukacyjnej Moodle i Google Docs, kreatorów ankiet, chmur wyrazowych, interaktywnych plakatów i animacji. Autorzy prezentując konkretne aplikacje, wskazując również na inne, o takich samych bądź podobnych funkcjach.

Tematy omówione zostały tak aby, ułatwić czytelnikowi zrozumienie opisywanych narzędzi oraz wypróbowanie ich w prosty i niezaawansowany technicznie sposób.

Chociaż w centrum zainteresowania partnerstwa ITAAT było wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w kształceniu osób dorosłych, programy zaprezentowane w Poradniku z powodzeniem można stosować na wszystkich poziomach edukacyjnych.

poniedziałek, 9 lipca 2012

Tworzenie quizów na platformie Moodle

Angela Cotoara z Rumunii, anglistka i jednocześnie właścicielka szkoły językowej,w artykule przygotowanym do "Przewodnika dobrych praktyk" zachęca do tworzenia quizów na platformie Moodle, aby wesprzeć nauczanie prowadzone systemem tradycyjnym.
Tłumaczenia tego artykułu podjęła się Zuzanna Polak. Wersja polska odbiega niekiedy od oryginalnego tekstu - zmiany dotyczą zrzutów ekranu w języku polskim oraz drobnych modyfikacji samego tekstu.

czwartek, 28 czerwca 2012

Google Docs, czyli jeszcze o chmurach

Od chmur wyrazowych przejdźmy do przetwarzania w chmurze (ang. cloud computing). W tej koncepcji mieszczą się Dokumenty Google, które stały się przedmiotem zainteresowania naszych partnerów z Włoch i Portugalii.
Włosi dzielą się swoim doświadczeniem związanym z ankietowaniem za pomocą Formularzy dostępnych w aplikacji Google Dokumenty.
Tekst przetłumaczony został przez Piotra Wyczółkowskiego. Zrzuty ekranu w języku polskim oraz zmiany w tekście pochodzą od redakcji. Korekta językowa - podobnie jak w przypadku pozostałych artykułów została wykonana przez Annę Goc.

Portugalczycy opisali swoje doświadczenia związane z wykorzystaniem Google Docs w codziennej pracy administracyjnej: prowadzeniu rejestracji na szkolenia oraz ewaluacji zrealizowanych form.
Może i my powinniśmy pójść w ich ślady, porzucając tradycyjne formy bezpośrednie - niewygodne dla klientów, czasochłonne i kosztowne dla organizatorów.
Przekład z języka angielskiego jest dziełem Łukasza Borychowskiego.