niedziela, 26 grudnia 2010

To pomysł na prezent dla Inspektora; mimo, że chiński mówi co nieco o naszym kraju.

Zadania na najbliższą przyszłość

Przed spotkaniem partnerów w Sanliurfie mamy do wykonania kilka zadań:
  1. przeprowadzenie diagnozy w zakresie wykorzystania TIK w naszej instytucji (w oparciu o przygotowany przeze mnie i konsultowany na zebraniu z udziałem K. Kołaka, J. Kopańskiego, E. Michalak, B. Muszyńskiej, E. Osmólskiej, J. Polkiewicz, G. Sobiczewskiej, B. Wierzchuckiej kwestionariusz)
  2. przygotowanie prezentacji na temat wykorzystania TIK w MSCDN Wydział w Siedlcach
  3. przygotowanie krótkiej prezentacji naszej instytucji (na spotkanie z tureckimi uczestnikami projektu, którzy nie byli w Rondzie)
  4. przygotowanie prezentów dla gospodarzy (ogólnie dla tureckiego zespołu ITAAT, dla władz, dla tureckiego koordynatora).
Pierwsze i drugie zadanie biorę na siebie (licząc na wsparcie p. Kamila). W realizacji pozostałych proszę o pomoc: tak prezentacja, jak i prezenty powinny odnosić się do naszego kraju, naszego regionu i naszej instytucji.
Otwieram burzę mózgów- prześlij swój pomysł na blog.

czwartek, 23 grudnia 2010

Kolejne spotkanie partnerów

Przygotowania do spotkania rozpoczęły się już w Rondzie. Ustaliliśmy wtedy termin wizyty w Turcji na 8-12 lutego 2011r. Cały czas trwają prace merytoryczne i organizacyjne, dzięki którym spotkanie będzie możliwe.
Partnerzy zakupili już bilety. W Sanliurfie z tureckim gospodarzami spotkają się:
  • Rasa Zilione
  • Alicia Baena Cobos, Eva María Luque de Diego, Auxiliadora Gallardo Sepulveda, Andres Perez Rosado
  • Ann-Marie Houghton, Claire Evans (żona Davida), Tania Vasquez-Erosa 
  • Angela Cotoara
  • Iwona Moczydłowska, Grażyna Sobiczewska, Teresa Makulska

Międzykulturowe relacje

Nasza grupa partnerska ITAAT jest wielokulturowa, wywodzimy się z różnych tradycji, wyznajemy różne religie. Było to już widoczne w trakcie spotkania w Rondzie, gdzie nasi tureccy partnerzy odmawiali picia alkoholu i jedzenia wieprzowiny.
Chrześcijańskie święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok jest okazją do przesyłania życzeń.

Życzenia przesłali:

Ana Belen: I wish you the very, very best for you all, your families and, of couse, for our project this incoming year.
Global Ideas (Loreta): All of us at Global Ideas join in wishing You a happy holiday season and a prosperous New Year!
Alicia Baena Cobos (koordynator projektu): Here is to send you all the joy for the incoming year. May all your projects find the shootingstar (ours included!!!). My best wishes and Merry Xmas to you and your families.
Mehmet Emin Usta:  Dear All, I wish happiness to Christmas and to new year.
Ja również złożyłam życzenia w imieniu nas wszystkich: I am sending you greetings from all the members of Polish ITATT team. May this New Year bring you prosperity, happiness and delight at work and at home.