poniedziałek, 10 października 2011

O czym rozmawialiśmy w Albuferii

Ostatecznie kolejność wystąpień została nieco zmodyfikowana. Dwa wystąpienia odnosiły się do tematyki poprzedniego seminarium, czyli technologii Web 2.0:
- Alicia przedstawiła serwis zakładkowy Diigo,
- Angela ePortfolio - koncept i przykład

Pozostali partnerzy zaprezentowali problematykę związaną z tablicami interaktywnymi, jednak nie używali tablicy jako narzędzia:

- Francesco przygotował dane na temat wykorzystania tablic interaktywnych we Włoszech,
- Mehmet omówił projekt Fatih, w ramach którego m.in. tablice interaktywne mają trafić do 60 tys. tureckich szkół,
- Jevgenija przedstawiła krótką teoretyczną informację na temat tablic interaktywnych i korzyści wynikających z ich stosowania w edukacji.

Nasza prezentacja była wyłomem w tym murze obaw i niechęci do tablicy jako nieznanego narzędzia. Mimo, że Portugalczycy (David - nauczyciel ze szkoły, w której ma siedzibę nasz partner) zaproponowali warsztat z wykorzystaniem tablicy, jednak jako zbyt krótki i przeładowany, pozostawił uczestników w przekonaniu, że tablica jest bardzo skomplikowanym narzędziem, poza osiągalnością dla zwykłego nauczyciela, który nie chce spędzać mnóstwa czasu na rozpracowanie jej możliwości i osiągnięcie biegłości w użytkowaniu. Choć - ze względu na brak czasu na zaznajomienie się z innym oprogramowaniem niż używane w MSCDN - wykorzystaliśmy tylko podstawowe funkcje tablicy, to jednak udało nam się przekonać partnerów, że to użyteczne narzędzie na dziś i na przyszłość. Nasze wystąpienie pt. Tablica interaktywna w edukacji dorosłych - wyzwania i perspektywy miało charakter warsztatowy. Odnosiło się do potencjalnych problemów i trudności związanych z użytkowaniem tablicy i sposobów ich rozwiązania, a także refleksji na temat zastosowania tablicy przez poszczególne instytucje partnerskie, w kontekście misji i wizji tych instytucji.

Ostatnie wystąpienie, Anglika Davida miało formę prezentacji multimedialnej, ale pokazywanej na tablicy interaktywnej z wykorzystaniem funkcji wywoływania slajdów. Dotyczyło przyszłości projektu, tj. Przewodnika dobrych praktyk. David poruszył kwestie związane z jakością produktów w projektach międzynarodowych. Był to wstęp do dyskusji na temat zawartości przewodnika, struktury, itp. Rozmawialiśmy również na temat platformy projektu, strony internetowej i kolejnych wizyt, w tym ostatniej - podsumowującej projekt w Polsce.

Preludium do kolejnej wizyty, tym razem w Anglii, stanowiło wystąpienie Andy'ego Gilesa, który zaprezentował kreator do tworzenia plakatów Comic Life oraz program generujący filmy na bazie zdjęć Crazy Talk.