czwartek, 24 marca 2011

Wizyta na Litwie

Kolejne spotkanie partnerów będzie mieć miejsce na Litwie w ostatnim tygodniu marca. Gospodarze zaprosili nas do Kowna, gdzie usytuowana jest siedziba główna litewskiego partnera. W programie wizyty przewidziane jest spotkanie z władzami miasta, zwiedzanie Kowna, a także Trok i Wilna (zobacz szczegółowy program wizyty). Jednak główny element spotkania stanowi seminarium, którego tematem jest "Moodle jako narzędzie wykorzystywane w procesie uczenia się".

Tym samym seminarium przyczyni się do realizacji jednego z celów szczegółowych projektu ITAAT, tj. zbadania e-learningu (poprzez porównanie sytuacji w instytucjach partnerskich) jako sposobu nauczania i uczenia się dorosłych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz