wtorek, 17 maja 2011

Gospodarze

Rumuński partner - Fundatia Professional Centrul de limbi moderne działa od 1998 roku. Jest to niekomercyjna organizacja pozarządowa, której misją jest promowanie - poprzez szkolenia, kursy językowe i komputerowe - wysokiej jakości w edukacji, tolerancji i akceptacji międzykulturowej, uczenia się przez całe życie, praw człowieka, integracji społecznej, rozwoju zawodowego. Fundacja ma akredytację rumuńskiego Ministerstwa Edukacji. Jest członkiem stowarzyszonym krajowej (QUEST) i europejskiej (EQUALS) organizacji dbających o jakość kształcenia językowego. Główny element w strukturze Fundacji to szkoła językowa, oferująca kursy z języka angielskiego, włoskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Prowadzi też usługi tłumaczeniowe. FP ma w swoim dorobku realizację kilku projektów adresowanych do dorosłych, w tym dla kobiet z zakresu praw człowieka. Łącznie przeszkoliła ponad 2000 osób. Fundacja oferuje również specjalistyczne kursy metodyczne dla nauczycieli, mentorów i studentów uczelni językowych w zakresie kształcenia i doskonalenia. W instytucji pracuje 14 osób, głównie nauczycieli języków obcych, zatrudnianych w miarę potrzeb. Poznaliśmy już Angelę - szefową FP, anglistkę, Mironę - nauczycielkę języka angielskiego (była w Rondzie) oraz Liviu - informatyka (był w Kownie).
Siedziba Fundatia Professional mieści się w Targu Mures. To 150 tys. miasto leży w północnej części Rumunii, w znanym z legend o Drakuli Siedmiogrodzie (czyli Transylwanii). Jednak do zamku Księcia Drakuli nie jest zbyt blisko, więc nie ma w programie jego zwiedzania. TM zamieszkują nie tylko Rumuni, ale i Węgrzy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz