czwartek, 29 września 2011

Tematyka seminarium

Seminarium w Portugalii ma na celu zbadanie korzyści wynikających z użycia tablic interaktywnych w procesach nauczania i uczenia się. Ponieważ większość partnerów nie używa tablicy interaktywnej, pojawiły się sugestie, aby z tego tematu zrezygnować i dalej kontynuować temat technologii Web 2.0. Ostatecznie uzgodniliśmy, że tematy wystąpień mogą być różne, natomiast tablica ma być środkiem dydaktycznym wykorzystanym podczas prezentacji. To rozwiązanie zostało zaproponowane przez nas i przyjęte przez wszystkich partnerów. Dobrym argumentem okazało się stwierdzenie, iż jesteśmy partnerstwem uczącym się i osoby, które nie miały dotąd do czynienia z tablicą, na sobie samych wypróbują ich działanie.
Nasza prezentacja będzie ostatnia, bo chcemy wykorzystać doświadczenia uczestników do analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń związanych z zastosowaniem tablicy interaktywnej w edukacji dorosłych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz