czwartek, 22 grudnia 2011

Co się dzieje w projekcie?

Pomiędzy spotkaniem w Portugalii, a kolejnym w Wielkiej Brytanii komunikujemy się poprzez ITAAT Moodle - są one zresztą dostępna dla gości, zapraszamy.
Cały czas trwają prace nad stroną internetową projektu. Zbudowali ją w Wordpress Litwini, dając jej strukturę i pierwsze kluczowe informacje o projekcie. Strona prowadzona jest w języku komunikacji projektu, czyli angielskim i docelowo ma mieć - mniej lub bardziej - rozwinięte wersje narodowe.
Obecnie każdy z partnerów umieszcza tam swoje teksty, które następnie są tłumaczone przez pozostałych partnerów.
Drugi nurt naszych działań projektowych ukierunkowany jest na przygotowanie publikacji zwierającej wybór narzędzi Web 2.0 stosowanych w edukacji dorosłych.
Tu mamy opóźnienie, jako że jeszcze nie wszyscy partnerzy zadeklarowali, jakie narzędzia będą promować. Nasz wybór to generatory chmur wyrazowych i Lekcja jako składowa Moodle.
Jeszcze przed kolejnym spotkaniem powinniśmy ustalić strukturę publikacji, jej zawartość, no i zdecydować, kto będzie odpowiedzialny za całość.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz