wtorek, 3 stycznia 2012

Noworoczne postanowienia

Przed nami niewiele więcej niż pół roku działań projektowych, jednak bardzo intensywnych, zważywszy że obejmują:
- nagranie refleksji polskich uczestników na temat dotychczasowego przebiegu projektu
- opracowanie modelowego tekstu do Przewodnika
- wdn w zakresie Moodle
- organizacja dwóch wyjazdów zagranicznych
- bieżące tłumaczenie strony projektu
- prowadzenie bloga projektu
- organizacja wizyty roboczej w Polsce
- organizacja konferencji podsumowującej projekt
- ewaluacja projektu
- przygotowanie raportu końcowego - wersji wspólnej i narodowej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz