piątek, 15 czerwca 2012

Moodle w edukacji

Stanisław Waberski dzieli się swoim doświadczeniem związanym z wykorzystaniem platformy Moodle w CKU w Siedlcach, gdzie e-learning stanowi około 50% zajęć prowadzonych w szkole policealanej. Jest to wyjście naprzeciw potrzebom dorosłych słuchaczy. Szczególnie przydatna w e-learningu jest składowa Lekcja. Innej składowej Moodle - quizom, poświęcony jest artykuł opracowany przez Angelę Cotoara z Rumunii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz